Tayangan Gladhen nembang jawa kelas XII IPS punika minangka tugasipun para siswa kangge ngapresiasi Tembang jawa saklebare  rampung nyinau  materi piwulangan Tembang Macapat kanthi ndhamel video anggenipun  mbawa tembang Macapat.

 

 

 

 

 

( Sumonggo dipun pirsani kanthi renaning penggalih )

Credo ut intelligam

Aku percaya maka aku melihat

By Drs. Wisnu Hadi

KRISMIT EDUCATOR